Publikace

Publikované články

Šárka KONÍČKOVÁ: Didaktické metody při výuce cizích jazyků v Second Life

Příspěvek do konference Disco 2012  Nová média a vzdělávání
25. – 27. června 2012, Univerzita Karlova v Praze
[PDF, česky – Czech only]

Klára BENDOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ: Sociální sítě a virtuální světy – hrozba pro firmy?

Příspěvek do konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací
16. – 17. března 2011, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
[PDF, česky – Czech only]

Klára BENDOVÁ, Šárka KONÍČKOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ: Využití virtuálního prostředí pro výuku

[PDF, česky – Czech only]

Klára BENDOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ: On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life

Příspěvek do konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací
17 – 18. . března 2010, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
[PDF, česky – Czech only]

PhDr. Klára Bendová, doc. Ing. Jaroslava Kubátová, doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.:  Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů

Článek pro časopis E-psychologie, 
[PDF, česky – Czech only]

Klára BENDOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ: Virtuální identita v Second Life

Příspěvek
[PDF, česky – Czech only]

Klára BENDOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ: Řízení virtuální práce v interkulturním prostředí

Příspěvek
[PDF, česky – Czech only]

Obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce:

BENDOVÁ Klára:

Role kurzů při utváření a rozvoji vztahů v pracovních týmech

disertační  práce

DŘEVOJÁNKOVÁ Nikola:

Marketingová komunikace ve virtuálním prostředí se zaměřením na Second Life

bakalářská práce

KONÍČKOVÁ Šárka

Vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life v rámci organizace

diplomová práce

NETOPILOVÁ Kateřina

Obchodní možnosti ve virtuálním prostředí Second Life 

bakalářská práce

PREČANOVÁ Lucie

SPECIFIKA KOMUNIKACE, IDENTITY A VZTAHŮ, KTERÉ NAVAZUJÍ UŽIVATELÉ SECOND LIFE V JEJICH VIRTUÁLNÍM ŽIVOTĚ

diplomová práce

ŠPACÍR Jan

Sloodle: Propojení prostředí Second Life a Moodle a jeho využití ve vzdělávání

bakalářská práce