Aktivity v Second Life

Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vstoupila do SL v prosinci roku 2008 otevřením své virtuální budovy ve městě Bohemia. Od té doby své aktivity v Second Life stále rozvíjí. Pro letní semestr roku 2009 byl vypsán výběrový výzkumný seminář „Virtual Work,“ předmětem semináře bylo zkoumání možností řízení virtuálních týmů v prostředí virtuálního světa Second Life.

V září 2009 se v SL konal workshop „Využití Second Life pro vzdělávání a podnikání“, který byl součástí každoroční reálné konference „Znalosti pro tržní praxi“.

V následujícím akademickém roce byly vyhlášeny další semináře a na podzim roku 2010 se virtuální workshop, tentokrát již s mezinárodní účastí, stal součástí konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi“.

 

V současné době FF UP vede v SL dva semináře. První se jmenuje „Live in Second Life“ a jeho cílem je seznámit studenty s významem SL pro dnešní znalostní ekonomiku. Druhý seminář je výzkumný, jmenuje se „Virtual Work“ a v jeho rámci jsou prováděna bádání v oblasti virtuálního řízení. V obou seminářích se studenti pohybují po mnoha místech v SL a provádějí řadu aktivit, při kterých virtuální budova fakulty slouží jako meeting point.

Studenti se prostředím Second Life zabývají také ve svých diplomových pracech.

Na Katedře aplikované ekonomie byly dosud obhájeny čtyři, týkaly se vzdělávání, marketingu, podnikatelských příležitostí v SL a používání SLOODLE, což je propojení SL se známým e-learningovým systémem MOODLE. Práce jsou veřejně dostupné na http://portal.upol.cz, v sekci Studium a výuka, kvalifikační práce, pak stačí zadat klíčové slovo Second Life.

 

Sídlo Filozofické fakulty najdete na této virtuální adrese.

Kontaktní osobou za fakultu je doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, v SL Jarka Jarvinen.

Technickým kontaktem v SL je Zuza Ritt.